Kutatási jelentés - 2015. október

Mechatronika mérnökök, a jövő univerzális szakemberei
2015.10.18

A mechatronikai mérnökképzés során cél olyan szakemberek kibocsátása, akik képesek a gépészet, az elektronika/elektrotechnika és az informatika tudomány-területeinek egymást segítő integrációja révén komplex termékeket és gyártó-rendszereket tervezni és üzemeltetni. Zalaegerszegen már több éve folyik ilyen típusú szakemberek képzése.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karának Gépészeti és Mechatronikai Intézetenappali tagozatúMECHATRONIKAI MÉRNÖKI BSc. szintű képzést folytat Zalaegerszegen. A zalaegerszegi képzés nappali tagozatú, kreditrendszerben működő, 3,5 év (7 félév) időtartamú. Az elméleti képzések a volt laktanya helyén kiépült felsőoktatási központban, az NYME FMK Műszaki Képzési és Kutatási Központjában, míg a gyakorlati képzések iparvállalatoknál és a zalaegerszegi műszaki szakközépiskolákban a magas műszaki színvonalra fejlesztett laborokban folynak. 

A NymE-FMK Zalaegerszegi Műszaki Képzési és Kutatási Központja folyamatosan várja a szakterület iránt érdeklődő középiskolás diákok jelentkezését. A képzés során célkitűzés olyan mérnökök képzése, akik képesek a mechatronika nemzetközileg elfogadott definíciója szerint a gépészet, az elektronika/elektrotechnika és az informatika tudományterületeinek egymást segítő integrációja révén komplex termékeket és gyártórendszereket tervezni és üzemeltetni. Tipikus mechatronikai termék például a videokamera, vagy egy integrált gyártócella. A hallgatókat a NYME és BME egyetemi oktatói mellett a BGF PSZK Zalaegerszegi Intézetének tanárai, illetve gyakorló üzemi szakemberek tanítják, gyakorlati képzésükbe a környékbeli vállalatok is bekapcsolódtak.